banID"; } if ($banID != "") { // echo "got ya!"; die; } // ***** einde blokkeren van spammers, bots, scrapers, etc. etc. ***** // ***** begin loggen ***** $directory = $_SERVER['REQUEST_URI']; $tijd = time(); $sql = "INSERT INTO ZZZ_NL_log SET logIP = '$REMOTE_ADDR', logURI = '$directory', logTIME = '$tijd' "; $resultaat = mysql_query($sql); // ***** einde loggen ***** // ***** begin controle of admin functies mogen worden getoond ***** $admin = ""; // zorg dat men niet kan inloggen via url oid. $tijd = time(); // huidige tijd $sql2 = "SELECT * FROM $table_login WHERE ipID = '000001' "; $resultaat2 = mysql_query($sql2); while ($record2 = mysql_fetch_object($resultaat2)) { if ($record2->ipIP == "$REMOTE_ADDR") // dat moet ik bijna wel zijn, rest is beveiligd via pw op beheer { if ($record2->ipADMIN == "1") { $admin = "BaRtJe"; // gebruiken op pagina om extra functies te vertonen } if ($record2->ipERRORS == "1") { ini_set('display_errors',1); error_reporting(E_ALL); } } } // ***** einde controle of admin functies mogen worden getoond ***** if ($linkextern != "") { $adresURL = "http://www.zoekeensop.nl"; header("HTTP/1.1 301 Moved Permanently"); Header("Location: $adresURL"); exit; // opzoeken en uitvoeren + hits tellen!!! $sql4 = "SELECT adresHITS01, adresHITS02, adresHITS03, adresHITS04, adresHITS05, adresHITS06, adresHITS07, adresHITS08, adresHITS09, adresHITS10, adresHITS11, adresHITS12, adresURL, adresSOCIAL1, adresSOCIAL2, adresSOCIAL3, adresSOCIAL4, adresSOCIAL5, adresIP FROM $table_adressen_NL WHERE adresID = '$linkextern' "; $resultaat4 = mysql_query($sql4); while ($record4 = mysql_fetch_object($resultaat4)) { $maand = date(m); $adresURL = "$record4->adresURL"; $adresSOCIAL1 = "$record4->adresSOCIAL1"; $adresSOCIAL2 = "$record4->adresSOCIAL2"; $adresSOCIAL3 = "$record4->adresSOCIAL3"; $adresSOCIAL4 = "$record4->adresSOCIAL4"; $adresSOCIAL5 = "$record4->adresSOCIAL5"; $logREFERER = $_SERVER['HTTP_REFERER']; if ($record4->adresIP != $REMOTE_ADDR && $logREFERER != "") { $bezoekerIP = $REMOTE_ADDR; if ($maand == "01") { $adresHITS01 = $record4->adresHITS01 + "1"; $sql2 = "UPDATE $table_adressen_NL SET adresHITS01='$adresHITS01', adresIP='$bezoekerIP' WHERE adresID = '$linkextern' "; $resultaat2 = mysql_query($sql2); } if ($maand == "02") { $adresHITS02 = $record4->adresHITS02 + "1"; $sql2 = "UPDATE $table_adressen_NL SET adresHITS02='$adresHITS02', adresIP='$bezoekerIP' WHERE adresID = '$linkextern' "; $resultaat2 = mysql_query($sql2); } if ($maand == "03") { $adresHITS03 = $record4->adresHITS03 + "1"; $sql2 = "UPDATE $table_adressen_NL SET adresHITS03='$adresHITS03', adresIP='$bezoekerIP' WHERE adresID = '$linkextern' "; $resultaat2 = mysql_query($sql2); } if ($maand == "04") { $adresHITS04 = $record4->adresHITS04 + "1"; $sql2 = "UPDATE $table_adressen_NL SET adresHITS04='$adresHITS04', adresIP='$bezoekerIP' WHERE adresID = '$linkextern' "; $resultaat2 = mysql_query($sql2); } if ($maand == "05") { $adresHITS05 = $record4->adresHITS05 + "1"; $sql2 = "UPDATE $table_adressen_NL SET adresHITS05='$adresHITS05', adresIP='$bezoekerIP' WHERE adresID = '$linkextern' "; $resultaat2 = mysql_query($sql2); } if ($maand == "06") { $adresHITS06 = $record4->adresHITS06 + "1"; $sql2 = "UPDATE $table_adressen_NL SET adresHITS06='$adresHITS06', adresIP='$bezoekerIP' WHERE adresID = '$linkextern' "; $resultaat2 = mysql_query($sql2); } if ($maand == "07") { $adresHITS07 = $record4->adresHITS07 + "1"; $sql2 = "UPDATE $table_adressen_NL SET adresHITS07='$adresHITS07', adresIP='$bezoekerIP' WHERE adresID = '$linkextern' "; $resultaat2 = mysql_query($sql2); } if ($maand == "08") { $adresHITS08 = $record4->adresHITS08 + "1"; $sql2 = "UPDATE $table_adressen_NL SET adresHITS08='$adresHITS08', adresIP='$bezoekerIP' WHERE adresID = '$linkextern' "; $resultaat2 = mysql_query($sql2); } if ($maand == "09") { $adresHITS09 = $record4->adresHITS09 + "1"; $sql2 = "UPDATE $table_adressen_NL SET adresHITS09='$adresHITS09', adresIP='$bezoekerIP' WHERE adresID = '$linkextern' "; $resultaat2 = mysql_query($sql2); } if ($maand == "10") { $adresHITS10 = $record4->adresHITS10 + "1"; $sql2 = "UPDATE $table_adressen_NL SET adresHITS10='$adresHITS10', adresIP='$bezoekerIP' WHERE adresID = '$linkextern' "; $resultaat2 = mysql_query($sql2); } if ($maand == "11") { $adresHITS11 = $record4->adresHITS11 + "1"; $sql2 = "UPDATE $table_adressen_NL SET adresHITS11='$adresHITS11', adresIP='$bezoekerIP' WHERE adresID = '$linkextern' "; $resultaat2 = mysql_query($sql2); } if ($maand == "12") { $adresHITS12 = $record4->adresHITS12 + "1"; $sql2 = "UPDATE $table_adressen_NL SET adresHITS12='$adresHITS12', adresIP='$bezoekerIP' WHERE adresID = '$linkextern' "; $resultaat2 = mysql_query($sql2); } } } if ($social == "1") { $adresURL = "$adresSOCIAL1"; } if ($social == "2") { $adresURL = "$adresSOCIAL2"; } if ($social == "3") { $adresURL = "$adresSOCIAL3"; } if ($social == "4") { $adresURL = "$adresSOCIAL4"; } if ($social == "5") { $adresURL = "skype:".$adresSOCIAL5."?call"; } if ($adresURL == "") { $adresURL = "http://www.zoekeensop.nl"; } header("HTTP/1.1 301 Moved Permanently"); Header("Location: $adresURL"); exit; } ini_set('display_errors',0); // error_reporting(E_ALL); // 01 www.zoekeensop.nl/ selecteer rubriek [2] regio [5] // 02 rubriek.zoekeensop.nl/ selecteer rubriek [2] regio [5] // 03 rubriek.zoekeensop.nl/regio/ selecteer rubriek [2] regio [5] plaats [4] // 04 rubriek.zoekeensop.nl/plaats-regio-regio/ selecteer rubriek [2] regio [5] plaats [4] // 05 www.zoekeensop.nl/regio/ selecteer rubriek [2] regio [5] plaats [4] // 06 rubriek.zoekeensop.nl/id-bedrijfsnaam-plaatsnaam/ // 07 rubriek.zoekeensop.nl/regio/1/ selecteer rubriek [2] regio [5] plaats [4] $domeinnaam = $_SERVER['SERVER_NAME']; $directory = $_SERVER['REQUEST_URI']; $rubriek = explode(".", $_SERVER['SERVER_NAME']); $rubriek0 = $rubriek[0]; $rubriek1 = $rubriek[1]; $rubriek2 = $rubriek[2]; $rubriek3 = $rubriek[3]; // ***** begin 4 foutafhandelingen ***** if ($directory == "//" || $directory == "///") // http://www.zoekeensop.nl// of http://rubriek.zoekeensop.nl// { $newURL = "http://$rubriek0.zoekeensop.nl/"; header("HTTP/1.1 301 Moved Permanently"); header("Location: $newURL"); exit; } $directory_einde = substr("$directory", -1); if ($directory_einde != "/" && $display == "") // http://rubriek.zoekeensop.nl/plaats-regio-regio { $newURL = "http://$rubriek0.zoekeensop.nl"."$directory/"; header("HTTP/1.1 301 Moved Permanently"); header("Location: $newURL"); exit; } $directory_begin = substr("$directory", 0, 2); if ($directory_begin == "//") // http://rubriek.zoekeensop.nl//plaats-regio-regio/ { $newURL = "http://$rubriek0.zoekeensop.nl"; header("HTTP/1.1 301 Moved Permanently"); header("Location: $newURL"); exit; } $directory_einde = substr("$directory", -2); if ($directory_einde == "//") // http://rubriek.zoekeensop.nl/plaats-regio-regio// { $newURL = "http://$rubriek0.zoekeensop.nl"; header("HTTP/1.1 301 Moved Permanently"); header("Location: $newURL"); exit; } // ***** einde 4 foutafhandelingen ***** // ***** begin filteren bedrijfspagina ***** if ($rubriek0 != "www" && $directory != "" ) // enkel mogelijk bij een subdomein { $adresID = str_replace("/", "", "$directory"); $adresID = substr($adresID, 0, 7); // eerste 7 cijfers zijn adresID if (is_numeric($adresID)) { $sql = "SELECT rubriekID, rubriekNAAM, rubriekRELEVANT, rubriekLINKRUIL, rubriekADD FROM $table_rubrieken_NL WHERE rubriekBART = '$rubriek0' AND rubriekACTIVE = '1' "; $resultaat = mysql_query($sql); while ($record = mysql_fetch_object($resultaat)) { $rubriekID = "$record->rubriekID"; //$rubriekNAAM = "$record->rubriekNAAM"; $rubriekNAAM = utf8_encode($record->rubriekNAAM); $rubriekRELEVANT = "$record->rubriekRELEVANT"; $rubriekLINKRUIL = "$record->rubriekLINKRUIL"; $rubriekADD = "$record->rubriekADD"; if ($rubriekID != "") // alles ok toon [06] { @include ("./levels/06/index.php"); exit; } else // dit klopt niet ga naar home { $newURL = "http://www.zoekeensop.nl/"; header("HTTP/1.1 301 Moved Permanently"); header("Location: $newURL"); exit; } } } } // ***** einde filteren bedrijfspagina ***** // ***** begin bepaling plaats en regio en pagina uit URL ***** $directory = explode("/","$directory"); // begin: toegevoegd op 03-09-2013 if ($directory[1] == "-regio-") // http://www.zoekeensop.nl/-regio-/etc. { $newURL = "http://www.zoekeensop.nl/"; header("HTTP/1.1 301 Moved Permanently"); header("Location: $newURL"); exit; } // einde: toegevoegd op 03-09-2013 $plaats_regio = explode("-regio-","$directory[1]"); $plaats = "$plaats_regio[0]"; $regio = "$plaats_regio[1]"; $pagina = "$directory[2]"; if(!is_numeric($pagina)) // checken of numeriek is { $pagina = ""; } // begin: toegevoegd op 26-04-2011 $botfout = "$directory[3]"; if(is_numeric($botfout)) { // da's niet goed! $newURL = "../"; header("HTTP/1.1 301 Moved Permanently"); header("Location: $newURL"); exit; } if($botfout == "------------------------------------------------------------------------") { // da's niet goed! $newURL = "../"; header("HTTP/1.1 301 Moved Permanently"); header("Location: $newURL"); exit; } if(!is_numeric($pagina) && $pagina != "" && $display == "") { // da's niet goed! $newURL = "../"; header("HTTP/1.1 301 Moved Permanently"); header("Location: $newURL"); exit; } // einde: toegevoegd op 26-04-2011 // begin: toegevoegd op 02-05-2011 if($pagina != "" && $rubriek0 == "www") { $newURL = "http://www.zoekeensop.nl"; header("HTTP/1.1 301 Moved Permanently"); header("Location: $newURL"); exit; } // einde: toegevoegd op 02-05-2011 if($pagina == "1") { // da's niet goed! gaat anders naar level 7 ipv. level 3 $newURL = "../"; header("HTTP/1.1 301 Moved Permanently"); header("Location: $newURL"); exit; } if ($regio == "" && $plaats != "") { $regio = "$plaats"; $plaats = ""; } if ($display != "") { $plaats = explode("?display=","$plaats"); $plaats = $plaats[0]; $regio = explode("?display=","$regio"); $regio = $regio[0]; } if ($regio == "" && $plaats != "") // ./drechtsteden/ == regio ipv. een plaats { $regio = $plaats; $plaats = ""; } // ***** begin bepaling plaats en regio en pagina uit URL ***** // ***** begin bepaling rubriek $rubriek0 ***** if ($rubriek0 != "www" && $rubriek0 != "zoekeensop") { $sql = "SELECT rubriekID, rubriekNAAM, rubriekKEYWORDS, rubriekDESCRIPTION, rubriekRELEVANT, rubriekLINKRUIL, rubriekADD FROM $table_rubrieken_NL WHERE rubriekBART = '$rubriek0' AND rubriekACTIVE = '1' "; $resultaat = mysql_query($sql); while ($record = mysql_fetch_object($resultaat)) { $rubriekID = "$record->rubriekID"; //$rubriekNAAM = "$record->rubriekNAAM"; $rubriekNAAM = utf8_encode($record->rubriekNAAM); $rubriekKEYWORDS = "$record->rubriekKEYWORDS"; //$rubriekDESCRIPTION = "$record->rubriekDESCRIPTION"; $rubriekDESCRIPTION = utf8_encode($record->rubriekDESCRIPTION); $rubriekRELEVANT = "$record->rubriekRELEVANT"; $rubriekLINKRUIL = "$record->rubriekLINKRUIL"; $rubriekADD= "$record->rubriekADD"; } } // ***** einde bepaling rubriek $rubriek0 ***** // ***** begin bepaling regio $regio ***** if ($regio != "") { $sql = "SELECT regioID, regioNAAM FROM $table_regios_NL WHERE regioBART = '$regio' "; $resultaat = mysql_query($sql); while ($record = mysql_fetch_object($resultaat)) { $regioID = "$record->regioID"; $regioNAAM = "$record->regioNAAM"; } // ***** begin niet bestaande regio ***** if ($regioID == "") { $newURL = "http://www.zoekeensop.nl/"; header("HTTP/1.1 301 Moved Permanently"); header("Location: $newURL"); exit; } // ***** einde niet bestaande regio ***** } // ***** einde bepaling regio $regio ***** // ***** begin bepaling plaats $plaats ***** if ($plaats != "") { // ***** begin hier checken of $rubriek wel is bepaald... zo nee dan naar http://www.zoekeensop.nl/$regio/ ***** if ($rubriekID == "") { $newURL = "http://www.zoekeensop.nl/$regio/"; header("HTTP/1.1 301 Moved Permanently"); header("Location: $newURL"); exit; } // ***** einde hier checken of $rubriek wel is bepaald... zo nee dan naar http://www.zoekeensop.nl/$regio/ ***** $sql = "SELECT plaatsID, plaatsNAAM FROM $table_plaatsen_NL WHERE plaatsBART = '$plaats' AND plaatsREGIO = '$regioID' "; $resultaat = mysql_query($sql); while ($record = mysql_fetch_object($resultaat)) { $plaatsID = "$record->plaatsID"; $plaatsNAAM = "$record->plaatsNAAM"; } // ***** begin niet bestaande plaats ***** if ($plaatsID == "") { $newURL = "http://www.zoekeensop.nl/"; header("HTTP/1.1 301 Moved Permanently"); header("Location: $newURL"); exit; } // ***** einde niet bestaande plaats ***** } // ***** einde bepaling plaats $plaats ***** // ***** begin bepaling include 01 t/m 05 (06 is al eerder geinclude) ***** // 04 rubriek.zoekeensop.nl/plaats-regio-regio/ if ($rubriekID != "" && $regioID != "" && $plaatsID != "" && $rubriek1 == "zoekeensop" && $rubriek2 == "nl") { // begin: toegevoegd op 01-05-2013 // rubriek.zoekeensop.nl/plaats-regio-regio/text/javascript/ // rubriek.zoekeensop.nl/plaats-regio-regio/------------------------------------------------------------------------/ // rubriek.zoekeensop.nl/plaats-regio-regio/images/ if ($directory[2] == "js" || $directory[2] == "images" || $directory[2] == "text" || $directory[2] == "------------------------------------------------------------------------") { $newURL = "http://$rubriek[0].zoekeensop.nl/$plaats-regio-$regio/"; header("HTTP/1.1 301 Moved Permanently"); header("Location: $newURL"); exit; } // einde: toegevoegd op 01-05-2013 // begin: toegevoegd op 16-12-2013 // sommige resultaten zijn véél te lang -> subpagina's zijn nodig! -> level08 if ($pagina != "") { if ($directory[3] != "") { // http://facharzte.inihrerregion.de/berlin-region-berlin/8/randomshitload/ // http://facharzte.inihrerregion.de/berlin-region-berlin/8/?display=stadte-orte&branche=facharzte®ion=berlin } @include ("./levels/08/index.php"); exit; } // einde: toegevoegd op 16-12-2013 @include ("./levels/04/index.php"); exit; } // 07 rubriek.zoekeensop.nl/regio/pagina/ if ($rubriekID != "" && $regioID != "" && $plaatsID == "" && $rubriek1 == "zoekeensop" && $rubriek2 == "nl" && $pagina != "") { @include ("./levels/07/index.php"); exit; } // 03 rubriek.zoekeensop.nl/regio/ if ($rubriekID != "" && $regioID != "" && $plaatsID == "" && $rubriek1 == "zoekeensop" && $rubriek2 == "nl") { // begin: toegevoegd op 01-05-2013 // rubriek.zoekeensop.nl/regio/text/javascript/ // rubriek.zoekeensop.bnl/regio/------------------------------------------------------------------------/ if ($directory[2] == "images" || $directory[2] == "text" || $directory[2] == "------------------------------------------------------------------------") { $newURL = "http://$rubriek[0].zoekeensop.nl/$regio/"; header("HTTP/1.1 301 Moved Permanently"); header("Location: $newURL"); exit; } // einde: toegevoegd op 01-05-2013 // begin: toegevoegd op 08-04-2013 // rubriek.zoekeensop.nl/-regio-regio/ $fout= substr($directory[1], 0, 7); if ($fout == "-regio-") { $newURL = "http://$rubriek[0].zoekeensop.nl/$regio/"; header("HTTP/1.1 301 Moved Permanently"); header("Location: $newURL"); exit; } // einde: toegevoegd op 08-04-2013 @include ("./levels/03/index.php"); exit; } // 02 rubriek.zoekeensop.nl/ if ($rubriekID != "" && $regioID == "" && $plaatsID == "" && $rubriek1 == "zoekeensop" && $rubriek2 == "nl") { // begin: toegevoegd op 08-04-2013 // rubriek.zoekeensop.nl/-regio-/ //if ($directory[1] != "") //{ // $newURL = "http://$rubriek[0].zoekeensop.nl/"; // header("HTTP/1.1 301 Moved Permanently"); // header("Location: $newURL"); // exit; //} // einde: toegevoegd op 08-04-2013 @include ("./levels/02/index.php"); exit; } // 05 www.zoekeensop.nl/regio/ if ($rubriek0 == "www" && $regioID != "" && $plaatsID == "" && $rubriek1 == "zoekeensop" && $rubriek2 == "nl") { // begin: toegevoegd op 02-05-2013 // www.zoekeensop.nl/regio/images/pagina.gif/6/12/8/8/ // www.zoekeensop.nl/regio/images/ if ($directory[2] == "images" || $directory[2] == "------------------------------------------------------------------------") { $newURL = "http://www.zoekeensop.nl/$regio/"; header("HTTP/1.1 301 Moved Permanently"); header("Location: $newURL"); exit; } // einde: toegevoegd op 02-05-2013 @include ("./levels/05/index.php"); exit; } // 01 www.zoekeensop.nl/ if ($rubriek0 == "www" && $regioID == "" && $plaatsID == "" && $rubriek1 == "zoekeensop" && $rubriek2 == "nl") { // begin: toegevoegd op 08-04-2013 // www.zoekeensop.nl/-regio-/ //if ($directory[1] != "") //{ // $newURL = "http://www.zoekeensop.nl/"; // header("HTTP/1.1 301 Moved Permanently"); // header("Location: $newURL"); // exit; //} // einde: toegevoegd op 08-04-2013 @include ("./levels/01/index.php"); exit; } // ***** einde bepaling include 01 t/m 05 (06 is al eerder geinclude) ***** // ***** begin foutafhandeling ***** // != zoekeensop.nl/ if ($rubriek1 != "zoekeensop" || $rubriek2 != "nl" || $rubriek3 != "") { $newURL = "http://$rubriek1.zoekeensop.nl/"; if ($rubriekID != "") { $newURL .= "$rubriek/"; if ($plaatsID != "") { $newURL .= "$plaats/"; } } header("HTTP/1.1 301 Moved Permanently"); header("Location: $newURL"); exit; } // foute rubriek if ($rubriekID == "" && $rubriek0 != "www") { $newURL = "http://www.zoekeensop.nl/"; if ($regioID != "") { $newURL .= "$regio/"; if ($plaatsID != "") { $newURL .= "$plaats/"; } } header("HTTP/1.1 301 Moved Permanently"); header("Location: $newURL"); exit; } // foute regio if ($regioID == "" && $regio != "") { if ($rubriekID != "") { $newURL = "http://$rubriek0.zoekeensop.nl/"; } else { $newURL = "http://www.zoekeensop.nl/"; } header("HTTP/1.1 301 Moved Permanently"); header("Location: $newURL"); exit; } // foute plaats if ($plaatsID == "" && $plaats != "") { if ($rubriekID != "") { $newURL = "http://$rubriek0.zoekeensop.nl/$regio/"; } else { $newURL = "http://www.zoekeensop.nl/$regio/"; } header("HTTP/1.1 301 Moved Permanently"); header("Location: $newURL"); exit; } // ***** einde foutafhandeling ***** // ***** hier zou je niet mogen kunnen komen! desondanks stuur een e-mail en ga voor de zekerheid maar naar de homepage ***** $headers = "X-Priority: 0\n"; $headers .= "X-MSMail-Priority: High\n"; $headers .= "X-Mailer: php\n"; $headers .= "To: Bart Bouwens \r\n"; $headers .= "From: Bart Bouwens \r\n"; $headers .= "Reply-To: bart@wnb-design.com\r\n"; $body = "dom: ".$_SERVER['SERVER_NAME']." dir: ".$_SERVER['REQUEST_URI']; @mail("Bart Bouwens ","error handling","$body","$headers","-f bart@wnb-design.com"); $newURL = "http://www.zoekeensop.nl/"; header("HTTP/1.1 301 Moved Permanently"); header("Location: $newURL"); exit; ?>